Post Tagged with: "ท้องถิ่น จังหวัด นครศรีธรรมราช"

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่5

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่5

สถานที่ท่องเที่ยว(ที่เป็นที่รู้จัก) info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1 *อำเภอเมือง กำแพงเมืองเก่า เก๋งจีนวัดแจ้ง จวนออกญาเสนาภิมุข เจดีย์ยักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดวังตะวันตก วัดสวนหลวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก สระล้างดาบศรีปราชญ์ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา เสาชิงช้า หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ หอพระพุทธสิหิงค์ อนุสาวรีย์ไทย อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช —————————— info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2 *อำเภอลานสกา น้ำตกกะโรม น้ำตกวังไม้ปัก น้ำตกสอยดาว หมู่บ้านคีรีวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง *อำเภอพรหมคีรี น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว บ้านปลายอวน เรือนรับรองเมืองนคร วัดเขาขุนพนม *อำเภอท่าศาลา นํ้าตกกรุงนาง นํ้าตกคลองปาว นํ้าตกสุนันทา โบราณคดีวัดโมคลาน หาดซันไรซ์ หาดทรายแก้ว หาดสระบัว […]

Read more ›

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่4

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่4

สถานที่ท่องเที่ยว(ที่เป็นที่รู้จัก) info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1 *อำเภอเมือง กำแพงเมืองเก่า เก๋งจีนวัดแจ้ง จวนออกญาเสนาภิมุข เจดีย์ยักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดวังตะวันตก วัดสวนหลวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก สระล้างดาบศรีปราชญ์ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา เสาชิงช้า หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ หอพระพุทธสิหิงค์ อนุสาวรีย์ไทย อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช —————————— info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2 *อำเภอลานสกา น้ำตกกะโรม น้ำตกวังไม้ปัก น้ำตกสอยดาว หมู่บ้านคีรีวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง *อำเภอพรหมคีรี น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว บ้านปลายอวน เรือนรับรองเมืองนคร วัดเขาขุนพนม *อำเภอท่าศาลา นํ้าตกกรุงนาง นํ้าตกคลองปาว นํ้าตกสุนันทา โบราณคดีวัดโมคลาน หาดซันไรซ์ หาดทรายแก้ว หาดสระบัว […]

Read more ›

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่3

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่3

สถานที่ท่องเที่ยว(ที่เป็นที่รู้จัก)   info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1 *อำเภอเมือง กำแพงเมืองเก่า เก๋งจีนวัดแจ้ง จวนออกญาเสนาภิมุข เจดีย์ยักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดวังตะวันตก วัดสวนหลวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก สระล้างดาบศรีปราชญ์ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา เสาชิงช้า หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ หอพระพุทธสิหิงค์ อนุสาวรีย์ไทย อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช —————————— info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2 *อำเภอลานสกา น้ำตกกะโรม น้ำตกวังไม้ปัก น้ำตกสอยดาว หมู่บ้านคีรีวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง *อำเภอพรหมคีรี น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว บ้านปลายอวน เรือนรับรองเมืองนคร วัดเขาขุนพนม *อำเภอท่าศาลา นํ้าตกกรุงนาง นํ้าตกคลองปาว นํ้าตกสุนันทา โบราณคดีวัดโมคลาน หาดซันไรซ์ หาดทรายแก้ว […]

Read more ›

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2

สถานที่ท่องเที่ยว(ที่เป็นที่รู้จัก) info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1 *อำเภอเมือง กำแพงเมืองเก่า เก๋งจีนวัดแจ้ง จวนออกญาเสนาภิมุข เจดีย์ยักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดวังตะวันตก วัดสวนหลวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก สระล้างดาบศรีปราชญ์ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา เสาชิงช้า หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ หอพระพุทธสิหิงค์ อนุสาวรีย์ไทย อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช —————————— info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2 *อำเภอลานสกา น้ำตกกะโรม น้ำตกวังไม้ปัก น้ำตกสอยดาว หมู่บ้านคีรีวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง *อำเภอพรหมคีรี น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว บ้านปลายอวน เรือนรับรองเมืองนคร วัดเขาขุนพนม *อำเภอท่าศาลา นํ้าตกกรุงนาง นํ้าตกคลองปาว นํ้าตกสุนันทา โบราณคดีวัดโมคลาน หาดซันไรซ์ หาดทรายแก้ว หาดสระบัว […]

Read more ›

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1

คำขวัญนครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น A -> B = 735 กิโลเมตร เป็นเมืองชั้นเอกเทียบได้กับพิษณุโลกเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองใหญ่มีพื้นที่กว่า9.9ล้านตารางกิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยว(ที่เป็นที่รู้จัก) info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1 *อำเภอเมือง กำแพงเมืองเก่า เก๋งจีนวัดแจ้ง จวนออกญาเสนาภิมุข เจดีย์ยักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดวังตะวันตก วัดสวนหลวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก สระล้างดาบศรีปราชญ์ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา เสาชิงช้า หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ หอพระพุทธสิหิงค์ อนุสาวรีย์ไทย อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช —————————— info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2 *อำเภอลานสกา น้ำตกกะโรม น้ำตกวังไม้ปัก […]

Read more ›