info-สุพรรณบุรี

June 3, 2012 15:480 commentsViews: 37

คำขวัญสุพรรณบุรี

เมืองยุทธหัตถี    วรรณคดีขึ้นชื่อ
เลื่องลือพระเครื่อง    รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์    แหล่งปราชญ์ศิลปิน    ภาษาถิ่นชวนฟัง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A -> B = 121 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี(ที่เป็นที่รู้จัก)

*อำเภอเมือง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วัดพระนอน
วัดพระลอย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
วัดสนามชัย
วัดสารภี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
สวนเฉลิมภัทรราชินี – หอคอยบรรหาร

*อำเภอดอนเจดีย์
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

*อำเภอด่านช้าง
เขื่อนกระเสียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย

*อำเภอเดิมบางนางบวช
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
วัดเขาขึ้น
วัดเดิมบาง
อุทยานผักพื้นบ้าน

*อำเภอบางปลาม้า
วัดบางเลน
วัดสวนหงษ์
วัดสาลี

*อำเภอศรีประจันต์
วัดไก่เตี้ย
วัดหนองเพียร
สวนพืชไร้ดิน
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง

*อำเภอสองพี่น้อง
วัดเกาะ
วัดทับกระดาน
วัดไผ่โรงวัว
วัดสองพี่น้อง

*อำเภอสามชุก
ตลาดสามชุกร้อยปี
วัดดอนไร่

*อำเภอหนองหญ้าไซ
วัดบัลลังก์
วัดหนองหลวง

*อำเภออู่ทอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
วนอุทยานแห่งชาติพุม่วง
วัดเขาดีสลัก

 

*อำเภอเมือง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

Saraburi guide_001

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม, เกษตร

ความพิเศษ :
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตชาวนาไทย

หมายเหตุ :
หยุดวันจันทร์ – อังคาร
เปิดเวลา 9.00-16.00 น.

 

 

 

 

.

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

Saraburi guide_002

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระอารามหลวงชั้นตรี
องค์หลวงพ่อโตศิลปะสมัยอู่ทอง
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

 

 

 

.

วัดพระนอน

Saraburi guide_003

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระพุทธรูปนอนหงาย

 

 

 

.

วัดพระลอย

Saraburi guide_004

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระพุทธนวราชมงคล สวยงามมาก,
อุทยานมัจฉา

 

 

 

 

.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

Saraburi guide_005

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
กรุพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรี
หนึ่งใน “เบญจภาคี”

 

 

.

วัดพร้าว

Saraburi guide_006

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ถอดแบบสถาปัตยกรรมพม่า

 

 

 

.

วัดวรจันทร์

Saraburi guide_007

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพริ้ง

 

 

 

.

วัดสนามชัย

Saraburi guide_008

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เนื้อที่วัดประมาณ 57 ไร่
มีซากเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยทวารวดี-สมัยอู่ทอง

 

 

 

.

วัดสารภี

Saraburi guide_009

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระเครื่องกรุแตก

 

 

 

.

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

Saraburi guide_010

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
มังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

 

 

.

สวนเฉลิมภัทรราชินี

Saraburi guide_011

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ, สุขภาพ

ความพิเศษ :
เนื้อที่ 17 ไร่
สวนน้ำ สวนนก สวนดอกไม้
และหอคอยบรรหาร-แจ่มใส

หมายเหตุ :
ปิดวันจันทร์

 

 

.

——————————

*อำเภอดอนเจดีย์

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 30.8 กิโลเมตร

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

Saraburi guide_012

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

 

.

——————————

*อำเภอด่านช้าง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 73.6 กิโลเมตร

เขื่อนกระเสียว

Saraburi guide_013

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ความยาวเขื่อนประมาณ 4,250 เมตร
วิวพักผ่อน อากาศดี

 

 

 

.

อุทยานแห่งชาติพุเตย

Saraburi guide_014

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
เนื้อที่ 198,422 ไร่
มีทิวทัศน์สวยงาม สัตว์ป่าชุกชุม

 

 

 

.

——————————

*อำเภอเดิมบางนางบวช

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 49.4 กิโลเมตร

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

Saraburi guide_015

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
บึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่
มีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

หมายเหตุ :
เปิดทุกวัน
โทร. 0 3543 0043-4, 0 3543 0033

 

.

วัดเขาขึ้น (วัดเขานางบวช)

Saraburi guide_016

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เป็นวัดของพระอาจารย์ธรรมโชติ
สมัยศึกบางระจัน

 

 

 

 

.

วัดเดิมบาง

Saraburi guide_017

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ธรรมาสน์ที่สร้างโดยช่างชาวจีน
เป็นศิลปะไทยผสมจีน

 

 

 

.

อุทยานผักพื้นบ้าน

Saraburi guide_018

ลักษณะการท่องเที่ยว :
เกษตร

ความพิเศษ :
พื้นที่ 26 ไร่
อนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านไว้กว่า 500 ชนิด

 

 

 

 

.

——————————

*อำเภอบางปลาม้า

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 12.8 กิโลเมตร

วัดบางเลน

Saraburi guide_019

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ, ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
มีค้างคาวแม่ไก่อยู่เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

.

วัดสวนหงษ์

Saraburi guide_020

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
สถานที่แข่งเรือยาวเป็นประจำทุกปี
เก็บเรือแข่งไว้กว่า 70 ลำ

 

 

 

 

.

วัดสาลี

Saraburi guide_021

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
หลวงพ่อสิงห์โต เป็นเจ้าอาวาส (2551)

 

 

 

 

.

——————————

*อำเภอศรีประจันต์

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 18.3 กิโลเมตร

วัดไก่เตี้ย

Saraburi guide_022

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เหรียญหลวงพ่อพุทธกวัก หลวงพ่อขาว

 

 

 

.

วัดหนองเพียร

Saraburi guide_023

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระพุทธรูปหลวงพ่อดำ ศักดิ์สิทธิ์

 

 

 

 

.

สวนพืชไร้ดิน

Saraburi guide_024

ลักษณะการท่องเที่ยว :
เกษตร

ความพิเศษ :
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
จำหน่ายผักไร้สารพิษ 100 %

 

 

 

 

 

 

.

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

Saraburi guide_025

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม,เกษตร

ความพิเศษ :
จัดแสดงควายและสินค้า

หมายเหตุ :
เปิดทุกวัน เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

 

 

.

อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง

Saraburi guide_026

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ, ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ฝูงปลาจำนวนมากในแม่น้ำสุพรรณบุรี ท่าวัดบ้านกร่าง
และพระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่างที่โด่งดัง

 

 

 

 

.

——————————

*อำเภอสองพี่น้อง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 39 กิโลเมตร

วัดเกาะ

Saraburi guide_027

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เหรียญหลวงพ่อปุย วัดเกาะ

 

 

 

.

วัดทับกระดาน

Saraburi guide_028

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เก็บรวมของที่ระลึกพุ่มพวง ดวงจันทร์

 

 

 

.

วัดไผ่โรงวัว

Saraburi guide_029

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
จำลองเมืองนรก

 

 

.

วัดสองพี่น้อง

Saraburi guide_030

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
สถานที่เกิดในเพศสมณะของ
หลวงพ่อสด พระมงคลเทพมุนี

 

 

 

.

——————————

*อำเภอสามชุก

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 36.5 กิโลเมตร

ตลาดสามชุกร้อยปี

Saraburi guide_031

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม, ธุรกิจ

ความพิเศษ :
ช๊อปปิ้งในบรรยากาศย้อนยุค

 

 

 

 

.

วัดดอนไร่

Saraburi guide_032

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย

 

 

 

.

——————————

*อำเภอหนองหญ้าไซ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 60.4 กิโลเมตร

วัดบัลลังก์

Saraburi guide_033

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระกริ่งรัตนบัลลังก์ หลวงพ่อพยุง

 

 

 

 

.

วัดหนองหลวง

Saraburi guide_034

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เหรียญหลวงพ่อเกตุปทุม

 

 

 

.

——————————

*อำเภออู่ทอง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 33.2 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

Saraburi guide_035

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เน้นเรื่องราวที่อาณาจักรทวารวดี
ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อพันปีก่อน

หมายเหตุ :
หยุดวันจันทร์ วันอังคาร
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

 

.

วนอุทยานแห่งชาติพุม่วง

Saraburi guide_036

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
เป็นป่าใกล้เมือง
เนื้อที่ประมาณ 1,725 ไร่
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
พบพันธุ์ไม้นานาชนิดอาทิ เช่น จันทน์กะพ้อ

 

 

.

วัดเขาดีสลัก

Saraburi guide_037
ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม, ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
บรรยากาศร่มรื่นดีจัง
พระพุทธบาทจำลอง

 

 

 

 

.

 

รวมที่พักในสุพรรณบุรี♥→ จองโรงแรม ราคาพิเศษ กับระบบอโกด้า Agoda.com
♥→ จองโรงแรม จ่ายเมื่อเดินทางไปถึง กับระบบ Booking.com
♥→ จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทั่วโลกกับ Hisgo.com

กลับขึ้นต้นบท

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

Leave a Reply