info-น่าน

May 31, 2012 17:220 commentsViews: 15

คำขวัญน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ
จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง
เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A -> B = 659 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน(ที่เป็นที่รู้จัก)

*อำเภอเมือง
วนอุทยานถ้ำผาตูบ
วัดภูมินทร์

*อำเภอเชียงกลาง
น้ำตกตาดม่าน

*อำเภอท่าวังผา
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

*อำเภอนาน้อย
วัดหนองบัว
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

*อำเภอบ่อเกลือ
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

*อำเภอปัว
น้ำตกตาดหลวง
น้ำตกศิลาเพชร
วัดดอนมูล
วัดต้นแหลง
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

*อำเภอภูเพียง
วัดพระธาตุแช่แห้ง

*อำเภอแม่จริม
วัดหนองแดง
อุทยานแห่งชาติแม่จริม

 

*อำเภอเมือง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วนอุทยานถ้ำผาตูบ

Nan guide_001

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ป่าดงดิบ 7 ถ้ำ
มีน้ำในบ่อกลางหุบเขาตลอดปี

 

 

 

.

วัดภูมินทร์

Nan guide_002

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
จตุรมุขบนหลังพญานาคคู่

 

 

 

 

.

——————————

*อำเภอเชียงกลาง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 73.6 กิโลเมตร

น้ำตกตาดม่าน

Nan guide_003

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ลงเล่นน้ำในแอ่งน้ำขนาดใหญ่
ท่ามกลางป่าอุดมสมบูนณ์

 

 

.

——————————

*อำเภอท่าวังผา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 55.2 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

Nan guide_004

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
มีความหลากหลายทางชีวภาพ
เนื้อที่ประมาณ 548 ,125 ไร่
แหล่งต้นน้ำ แหล่งน้ำตก

 

 

 

.

——————————

*อำเภอนาน้อย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 62.3 กิโลเมตร

วัดหนองบัว

Nan guide_005

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน
สวยงามและหาชมได้ยาก

 

 

 

.

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

Nan guide_006

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
วิวธรรมชาติน่าประทับใจ อาทิ
ผาชู้, ดอยเสมอดาว เป็นต้น

 

 

 

.

——————————

*อำเภอบ่อเกลือ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 95.5 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

Nan guide_007

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน
มีน้ำตกและจุดชมวิวหลายจุด

 

 

 

 

.

——————————

*อำเภอปัว

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 61.6 กิโลเมตร

น้ำตกตาดหลวง

Nan guide_008

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาพลวง

หมายเหตุ :
ห้ามจับปลา

 

.

น้ำตกศิลาเพชร

Nan guide_009

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
มีน้ำตลอดปี
เหมาะกับการเล่นน้ำ

 

 

 

.

วัดดอนมูล

Nan guide_010

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ชุมชนหมู่บ้านไทลื้อ

 

 

 

.

วัดต้นแหลง

Nan guide_011

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ผู้สูงอายุจัดเวรผลัดเปลี่ยนเป็นไกด์
ต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

 

 

.

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

Nan guide_012

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
มีพื้นที่ประมาณ 1,065,000 ไร่
แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย
เช่น แม่น้ำน่าน

 

 

 

.

——————————

*อำเภอภูเพียง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 8.6 กิโลเมตร

วัดพระธาตุแช่แห้ง

Nan guide_013

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ตามคำพยากรณ์(เรื่องเล่า)

 

 

 

.

——————————

*อำเภอแม่จริม

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 44 กิโลเมตร

วัดหนองแดง

Nan guide_014

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
พระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์

 

 

 

.

อุทยานแห่งชาติแม่จริม

Nan guide_015

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
มีพื้นที่ 270,000 ไร่
ล่องแก่งลำน้ำว้า
15 กิโลเมตร

 

 

.

 

รวมที่พักในจังหวัดน่าน♥→ จองโรงแรม ราคาพิเศษ กับระบบอโกด้า Agoda.com
♥→ จองโรงแรม จ่ายเมื่อเดินทางไปถึง กับระบบ Booking.com
♥→ จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทั่วโลกกับ Hisgo.com

กลับขึ้นต้นโพส

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

Leave a Reply