info-นครศรีธรรมราช ตอนที่3

May 28, 2012 13:590 commentsViews: 57

สถานที่ท่องเที่ยว(ที่เป็นที่รู้จัก)

 

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่1
*อำเภอเมือง
กำแพงเมืองเก่า
เก๋งจีนวัดแจ้ง
จวนออกญาเสนาภิมุข
เจดีย์ยักษ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดวังตะวันตก
วัดสวนหลวง
ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช
ศาลาประดู่หก
สระล้างดาบศรีปราชญ์
สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา
เสาชิงช้า หอพระอิศวร
หอพระนารายณ์
หอพระพุทธสิหิงค์
อนุสาวรีย์ไทย
อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

——————————

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่2
*อำเภอลานสกา
น้ำตกกะโรม
น้ำตกวังไม้ปัก
น้ำตกสอยดาว
หมู่บ้านคีรีวง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

*อำเภอพรหมคีรี
น้ำตกพรหมโลก
น้ำตกอ้ายเขียว
บ้านปลายอวน
เรือนรับรองเมืองนคร
วัดเขาขุนพนม

*อำเภอท่าศาลา
นํ้าตกกรุงนาง
นํ้าตกคลองปาว
นํ้าตกสุนันทา
โบราณคดีวัดโมคลาน
หาดซันไรซ์
หาดทรายแก้ว
หาดสระบัว
อุทยานแห่งชาติเขานัน

——————————

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่3
*อำเภอสิชล
เขาพลายดำ
ถ้ำเขาพับผ้า
ถ้ำโครำ
ถ้ำสวนปราง
น้ำตกภูริน
น้ำตกสี่ขีด
น้ำตกหน่อตง
หาดปิติ
หาดหินงาม
แหล่งโบราณคดีเขาคา

*อำเภอเชียรใหญ่
จุดชมวิวบนเขาพระบาท
ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์
วัดเขาแก้ววิเชียร
วัดแม่เจ้าอยู่หัว
ศาลเจ้าทวดปากเชียร

*อำเภอนบพิตำ
ถ้ำหงส์
น้ำตกกรุงชิง
น้ำตกยอดเหลือง

*อำเภอช้างกลาง
จุดชมวิวเขาเหมน
น้ำตกท่าแพ
น้ำตกสวนขัน
น้ำตกสวนอาย
วัดธาตุน้อย
วัดสวนขัน
——————————

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่4
*อำเภอฉวาง
เขาศูนย์
ตลาด 100 ปี ตลาดจันดี

*อำเภอถ้ำพรรณรา
วัดถ้ำทองพรรณรา

*อำเภอขนอม
ถ้ำเขาวังทอง
วัดกระดังงา
วัดเจดีย์หลวง
วัดธาตุธาราม
หาดในเปร็ด
หาดในเพลา
หาดหน้าด่าน
อ่าวขนอม
อ่าวท้องหยี่
อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

*อำเภอปากพนัง
ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก
บ้านรังนก
พิพิธภัณท์เฉลิมพระเกียรติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
วัดนันทาราม

*อำเภอร่อนพิบูลย์
เขารามโรม
ศิลาจารึกเขาช่องคอย

——————————

info-นครศรีธรรมราช ตอนที่5
*อำเภอทุ่งสง
ถ้ำตลอด
พระโพธิสัตว์กวนอิม
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

*อำเภอทุ่งใหญ่
เขานางนอน
ดอยเจดีย์ศรีพุทธสถิต
ทะเลสองห้อง
วัดประดิษฐาราม
วัดภูเขาหลักเจดีย์ศรีวิชัย
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช

*อำเภอพิปูน
น้ำตกกระแนะ
น้ำตกแสนห่า
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน

*อำเภอนาบอน
น้ำตกคลองจัง

——————————

*อำเภอสิชล
เมืองโบราณ ถ้ำพิสดาร
ธารสะอาด หาดหินงาม
น้ำตกสวย รวยทรัพยากร

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 71.6 กิโลเมตร

 

เขาพลายดำ

Nakhon si thammarat guide_301

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
เป็นป่าดิบชื้นสมบูรณ์สวยงามมาก
เรียกชื่อตามต้นไพลดำ
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ยงคงกะพัน

 

 

.

 

ถ้ำเขาพับผ้า

Nakhon si thammarat guide_302

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
หินงอก หินย้อย ที่สวยงาม
มีความลึกจากปากถ้ำประมาณ 50 เมตร

 

 

.

ถ้ำโครำ

Nakhon si thammarat guide_303

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
เป็นที่อยู่ของโครำ คือ เลียงผานั่นเอง

 

 

 

 

.

ถ้ำสวนปราง

Nakhon si thammarat guide_304

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
“วิมานค้างคาว”
เนื่องจากมีค้างคาวมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

 

 

 

.

น้ำตกภูริน

Nakhon si thammarat guide_305

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ในลำห้วยมีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ชุกชุมมาก

 

 

 

 

.

น้ำตกสี่ขีด

Nakhon si thammarat guide_306

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
เป็นหินปูนตะไคร้น้ำไม่จับ
ประมาณว่าไหลผ่านแอ่งน้ำกว่า100ชั้น

 

 

 

.

น้ำตกหน่อตง

Nakhon si thammarat guide_307
ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ซ่อนตัวอยู่กลางป่า มีจำนวน 7 ชั้น

 

 

 

 

.

หาดปิติ

Nakhon si thammarat guide_308

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ชาวท้องถิ่นนิยมไป
มีสิ่งอำนวยความพร้อม

 

 

 

.

หาดหินงาม

Nakhon si thammarat guide_309

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
หาดหินปนหาดทรายขาวสะอาด

 

 

 

 

.

แหล่งโบราณคดีเขาคา

Nakhon si thammarat guide_310

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
สำหรับประกอบพิธีกรรม
ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย

 

 

 

.

——————————

*อำเภอเชียรใหญ่
เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า
พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง
ลือเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 45.2 กิโลเมตร

จุดชมวิวบนเขาพระบาท

(วัดเขาพระบาท)
Nakhon si thammarat guide_311

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ, ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
วัดเขาพระบาท เก่าแก่กว่า700ปี

 

 

 

 

.

ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์

Nakhon si thammarat guide_312

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
โครงการพระราชดำริในลุ่มน้ำปากพนัง
จำเป็นต้องทำคลองอ้อมผ่านต้นไทร
เพราะพบอาถรรพ์ประหลาดติดต่อกัน

 

 

 

.

วัดเขาแก้ววิเชียร

Nakhon si thammarat guide_313

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม, ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ฝูงลิงป่านับ 100 ตัว
มีบ่อน้ำ 11 บ่อ มีชื่อเรียกต่างๆกัน

 

 

 

 

.

วัดแม่เจ้าอยู่หัว

Nakhon si thammarat guide_314

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
อายุ900ปี+
มีรูปปั้นจำลองของพระนางเลือดขาว
พระมเหสีเอกของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช

 

 

.

ศาลเจ้าทวดปากเชียร

Nakhon si thammarat guide_315

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
เทศกาลกินเจ

 

 

 

.

——————————
*อำเภอนบพิตำ
น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง
เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้
ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 52.2 กิโลเมตร

ถ้ำหงส์

Nakhon si thammarat guide_316

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
ธารน้ำไหลตลอดถ้ำ
หินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ

 

 

 

.

น้ำตกกรุงชิง

Nakhon si thammarat guide_317

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
น้ำตกแสนสวย 7ชั้น
พรรณไม้แสนงาม

 

 

 

.

น้ำตกยอดเหลือง

Nakhon si thammarat guide_318

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
น้ำตกขนาดกลางมี 4 ชั้น
ยอดเหลือง มีที่มาจากความเหลืองของ
ดอกต้นโยทะกาเพลิง หรือ ชงโคป่า

 

 

.

——————————

*อำเภอช้างกลาง
ตำนานเมืองคล้องช้าง น้ำยางพันธุ์ดี
มากมีผลไม้ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
A(ที่ว่าการอำเภอเมือง) -> B = 52.7 กิโลเมตร

จุดชมวิวเขาเหมน

Nakhon si thammarat guide_319

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
เป็นสถานที่จัดแข่งขัน
เขาเหมนเมาเท่นไบค์

 

 

 

.

น้ำตกท่าแพ

Nakhon si thammarat guide_320

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
10 ชั้น สวยไม่แพ้ที่อื่น
ลงเล่นน้ำได้หลายชั้น

 

 

 

.

น้ำตกสวนขัน

Nakhon si thammarat guide_321

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
เหมาะแก่การเดินป่า
ชมธรรมชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้

 

 

 

 

 

 

.

น้ำตกสวนอาย

Nakhon si thammarat guide_322

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ

ความพิเศษ :
5 ชั้น ลงเล่นน้ำได้ 3 ชั้น

 

 

 

 

 

 

.

วัดธาตุน้อย

Nakhon si thammarat guide_323

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
46 ไร่
ทองคำ 400 บาท บนยอดเจดีย์ทรงลังกา

 

 

 

.

วัดสวนขัน

Nakhon si thammarat guide_324

ลักษณะการท่องเที่ยว :
ศิลปวัฒนธรรม

ความพิเศษ :
ศิลปะลายปูนปั้นที่สะดุดตา
เช่น ลายพญานาคอมพญานาค

 

 

 

 

 

 

.

 

รวมที่พักในนครศรีธรรมราช♥→ จองโรงแรม ราคาพิเศษ กับระบบอโกด้า Agoda.com
♥→ จองโรงแรม จ่ายเมื่อเดินทางไปถึง กับระบบ Booking.com
♥→ จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทั่วโลกกับ Hisgo.com

กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

Leave a Reply